Allt inom mureri & putsarbete

Putsarbeten & murning i Stockholm

Mörths Puts & Murning utför allt inom mureri och putsarbete åt kunder i Storstockholmsområdet. Vi har lång erfarenhet av renovering av putsade fasader, murning av kakelugnar och öppna spisar och har varit i branschen sedan mitten 1960-talet.

Fasadputsning

Fasaden är yttersta skyddet för huset och skyddar mot väder och vind. En välputsad fasad gör att ditt hus ser bra ut och håller länge.

Vi utför putsarbeten på alla typer av byggnader, även kulturbyggnader.

Tilläggsisolering av fasader

Vi utför utvändig tilläggsisolering av fasader. Att tilläggsisolera fasaden påverkar inte rummens storlek invändigt och kan vara aktuellt om fasaden ska repareras eller bytas ut.

Murning

Våra murare har bred kunskap och utför stora som små arbeten inom mureri. Vi murar kakelugnar och öppna spisar m.m.

Skorstenstätning & provtryckning

Behöver ni hjälp med att renovera eller täta er skorsten? Vi utför skorstenstätningar och provtryckning av skorstenar. En skorsten som är gammal eller skadad kan innebära en risk då den kan orsaka brand och förgiftning.

Ta kontakt med oss innan det är försent.

Mörths Puts & Murning AB | Vallatorpsvägen 57 | 187 52 Täby

Mobil: 070 – 344 09 40 | E-post: info@morthsputs.se